Történelmi jelképek és az idő mérése

 • Címer

  • Eredete: a csatákban, párviadalokban a katonák azonosítása, pajzsra festik
  • Sokféle címer van: ország, országrész, megye, település, uralkodó, nemesi család, iskola stb.
  • sokszor pajzs alakú, színes sávok és mezők, korona, sisak, állatok, fegyverek

  Zászló

  • Eredete: a csatákban a csapatok azonosítása és irányítása, messziről látható
  • sokszor három színű

  Pecsét

  • célja a hitelesítés
  • oklevél: külső és belső formáknak megfelelően szerkesztett okirat, amelyet pecsét hitelesít (pl. nemesség vagy birtok adományozása)
  • régen a viaszba nyomták a pecsétet vagy pecsétgyűrűt
  • függőpecsét ünnepélyes alkalmakkor
  • bulla: ólom vagy aranypecsét

  Időszámítási rendszerek

  • Egyiptom: az adott év hányadik esztendő az aktuális uralkodó trónralépte óta
  • zsidók: az időszámításuk kezdete a világ teremtése(Kr.e. 3761)

  Keresztény időszámítás

  • Jézus Krisztus születésének feltételezett időpontját veszi alapul
  • Jézus születése előtt visszafelé számoljuk az éveket: i.e.= időszámításunk előtt, Kr.e.= Krisztus előtt
  • Jézus születése utáni időszak: i.sz.= időszámításunk szerint, Kr.u. = Krisztus után
  • nincs nulladik év, Krisztus i.sz. 1-ben született

  Naptár

  • holdhónap= 1 teljes holdciklus
  • napév: 1 naptári év= a Föld Nap körüli keringésének ideje; egyiptomi eredetű

  Történelmi korszakok

  • őskor: az ember kialakulásának folyamatától
  • ókor: az első írást használó birodalmak megjelenésétől (Kr. e. 3000 körül)
  • középkor: a Nyugatrómai Birodalom bukásától (Kr. u. 476)
  • újkor: a Amerika felfedezésétől (1492)
  • jelenkor: az első világháború kirobbanásától (1914)
 • Magyar kiscímer

  • 1990-óta Magyarország hivatalos címere
  • Szent Korona
  • Árpád-sáv
  • Kettős kereszt
  • hármas halom

  Kossuth-címer

  • A kiscímer korona nélkül

  Magyar középcímer

  • A kiscímer körül a társországok címerei
  • Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Erdély (Bosznia, Fiume)

  Csömöri címer

  • Csömör hagyományos színei: kék, sárga
  • ősláp stilizált képe
  • hármashalom, tetején kettőskereszt
  • szőlőfürt
  • sisak és pajzs(Vaja nemzetség címeréből, innen ágazott ki a Zay-család)

  Naptár

  • Julián-naptár: 12 hónap, 365 nap, 4 évente egy szökőnap (Julius Caesar)
  • Gergely-naptár: a 400-zal nem osztható kerek évszázadok nem szökőévek (1582. XIII. Gergely pápa)

  Egyéb időszámítási rendszerek

  • iszlám vallás: Mohamed "futása" (Kr.u. 622)
  • ókori görögök: az első olimpiai játékoktól (Kr.e. 776.)
  • ókori rómaiak: Róma alapításától (Kr.e. 753.)