Összefoglalás- Új látóhatárok

Nevek

 • Kolombusz: Amerika felfedezője
 • Vasco da Gama: Afrika első körülhajózója
 • Magellán: az ő nevéhez kapcsolódik a Föld első körülhajózása
 • Pázmány Péter: esztergomi érsek, a katolikus megújulás vezéralakja Magyarországon a 17. században
 • Károli Gáspár: lefordítja a Bibliát magyarra
 • Loyolai Szent Ignác: a jezsuita rend megalapítója
 • Kopernikusz: a Nap-központú világkép újkori megalkotója
 • Gallilei: az elsők között alkalmazta kísérletezést, a mérést a fizikában
 • George Washington: az USA első elnöke
 • Rosseau: francia felvilágosult gondolkodó, a nevéhez fűződik a népfelség elve

Évszámok

 • 1492: Amerika felfedezése
 • 1498: Afrika első körülhajózása
 • 1517: Luther nyilvánosságra hozza reformelképzeléseit
 • 1568: tordai országgyűlés
 • 18. század: a felvilágosodás kora
 • 1776: amerikai Függetlenségi Nyilatkozat

Fogalmak

 • tőzsde: itt lehetett kereskedni árukkal nagy tételben és részvényekkel
 • tordai országgyűlés: döntése alapján vallásbéke, szabadvallásgyakorlat lesz Erdélyben
 • népfelség elve: az uralkodó a hatalmát a néptől kapta , nem az istentől; ha visszaél vele, le lehet váltani
 • a 3 hatalmi ág törvényhozói, végrahajtó és bírói
 • Nagy Francia Enciklopédia: a felvilágosodás eszméit, modern tudomány eredményeit bemutató könyvsorozat
 • búcsúcédulák: a katolikus egyház árusította, kiválthatja a már megbánt, meggyónt és ezáltal megbocsátott bűnök után járó büntetést
 • evangélikus egyház: Luther hívei által alapított egyház
 • református egyház: Kálvin hívei által alapított egyház

Helyszínek

 • Wittenberg: itt tanított Luther, itt hirdette ki reformelképzeléseit
 • Genf: itt működött Kálvin
 • Nagyszombat: katolikus egyetem Magyarországon
 • Hol élnek/ éltek az ortodox/ görög keleti vallásúak? Kelet-Európa, Balkán-félsziget
 • Mely országok hódították meg Közép- és Dél- Amerikát? Spanyolország, Portugália
 • Mely országok hódították meg Észak- Amerikát? Anglia, Franciaország, Spanyolország, Oroszország

Esszékérdések

 • Luther
 • Kálvin
 • manufaktúrák
 • világkereskedelem három fő iránya, a szállított áruk
 • katolikus megújulás
 • hitviták következményei