Összefoglalás

Fogalmak

 • hieroglifák: egyiptomi írásjelek
 • írnokok: egyiptomi hivatalnokok
 • fáraó: az egyiptomi uralkodó címe
 • múmia: tartósított holttest Egyiptomban
 • papírusztekercs: erre írtak egyiptomban, papírusznádból készült
 • polisz görög városállam
 • demokrácia: népuralom, a többség akarata
 • helóták: Spárta szolgasorban élő őslakosai, ők művelték a földet
 • szenátus: patriciusokból állló tanácskozó testület Rómában
 • konzulok: a római köztársaság élén álló két hivatalnok, a hadsereg írnyítói, egy évre választják
 • patriciusok: római előkelők
 • plebejusok: római köznép
 • gladiátor: a római cirkuszi játékok fegyveresharcra kiképzett rabszolga szereplői, akik egymással vagy vadállatokkal küzdöttek meg a közönség szórakoztatására
 • köztársaság: olyan államforma, amelyben határozott időre választott vezetők irányítjákaz országot.
 • limes: a Római Birodalom megerősített határai (falak, őrtornyok)
 • provincia: a Római Birodalom által meghódított területeken létesített tartomány
 • amfiteátrum: körszínház, jellegzetes római középület, amely a gladiátorjátékok és egyéb viadalok színtere volt
 • Hopliták: nehézfegyverzetű lándzsás görög gyalogosok
 • Falanx: nehézfegyverzetű gyalogosok zárt harci alakzata
 • Diktátor: Rómában veszély esetén a két konzul helyébe egy teljhatalmú diktátort választottak fél évre.
 • népvándorlás: különböző népek keletről nyugatra történő vándorlása
 • barbár: : így nevezték a birodalmon kívül élő nem latin és görög nyelvű népeket a korban.

Évszámok

 • Kr.e. 3000 körül: Alsó- és Felső-.Egyiptom egyesítése
 • Kr.e. 776: első olimpia
 • Kr.e. 753: Róma alapítása
 • Kr.e. 510: Utolsó római király elűzése, a római köztársaság kezdete
 • Kr.e. 27: a római császárság kezdete
 • Kr.e. 490: marathoni csata
 • Kr.e. 480: thermopülai csata
 • Kr.e. 202: zamai csata
 • Kr.e. 44: Julius Caesar meggyilkolása
 • Kr.u. 395: Római Birodalom két részre osztása
 • Kr.u. 451: catalaunumi csata
 • Kr.u. 476: Nyugat-Római Birodalom bukása

Személyek

 • Kheopsz: egyiptomi fáraó, neki volt a legnagyobb piramisa
 • Tutanhamon: egyiptomi fáraó, a Királyok Völgyében található sziklasírjában rengeteg leletet találtak a régészek
 • Ré: legfontosabb egyiptomi isten, a napisten
 • Ozirisz: egyiptomi isten, az alvilág istene
 • Periklész: athéni politikus, 15 éven át töltötte be a hadvezéri tisztséget, a demokrácia megteremtője
 • Zeusz: a legfőbb görög isten
 • Poszeidon: görög isten, a tengerek istene
 • Hádész: görög isten, az alvilág ura
 • Apollón: görög isten, a művészet, a jóslás, a gyógyítás istene
 • Pallasz Athéné: görög isten, a tudományok és mesterségek istennője
 • Aphrodité: görög isten, a szépség és szerelem istennője
 • Romulus: a monda szerint ő alapította Rómát, Róma első királya
 • Augustus: az első római császár, az időszámításunk kezdete körül uralkodott
 • Trajanus: római császár, az ő uralkodása alatt volt a Római birodalom a legnagyobb
 • Miltiadész: athéni hadvezér a marathoni csatában
 • Leonidász: spártai király, hadvezér a thermopülai csatában
 • Dareiosz: perzsa király
 • Xerxész: perzsa király
 • II. Philipposz: makedón király, kiterjesztette a hatalmát Görögországra
 • Alexandrosz: makedón király, a Perzsa Birodalom meghódítója
 • Hannibál : pun hadvezér a második pun háborúban
 • Scipio : római hadvezér a második pun háborúban<
 • Octavianus: római politikus, hadvezér, Julius Casar fogadott fia, Augustus néven az első római császár
 • Julius Caesar: római politikus, hadvezér, örökös diktátor
 • Attila: hun király
 • Nagy Konstantin: római császár a Kr.u. 4. század elején, Konstantinápoly alapítója
 • Romulus Augustulus: az utolsó nyugat-római császár

Helyszínek

 • Nílus: Eyiptom folyója
 • Királyok Völgye: itt voltak Egyiptomban, Théba közelében a fáraók sziklasírjai
 • Delphoi: itt volt a leghíresebb jósda Görögországban
 • Colosseum: gladiátor és állatviadalok helyszíne Rómában
 • Circus Maximus: kocsiversenyek helyszíne Rómában
 • Pantheon: legnagyobb Római templom
 • Gallia: római provincia, a mai Franciaország
 • Hispania: római provincia, a mai Spanyolország és Portugália
 • Britannia: római provincia, a mai Anglia és Wales
 • Asia: római provincia a mai Törökországban
 • Dacia: római provincia a mai Romániában
 • Pannonia: római provincia, a mai Dunántúl
 • Aquincum: Pannonia központja, a mai Óbuda
 • Savaria: pannoniai város, a Borostyán-út fontos állomása, a mai Szombathely
 • Borostyán-út: kerskedelmi útvonal a Balti-tengertől Egyiptomig, áthaladt a Dunántúlon is, egyik állomása a mai Szombathely volt
 • Karthagó: észak-afrikai város, a pun birodalom központja
 • Konstantinápoly: a Kelet-Római Birodalom központja, a későbbi Bizánc, Nagy Kontain alapította