Összefoglalás

Nevek

 • Batthyány Lajos: az első felelős magyar kormány miniszterelnöke 1848-ban
 • Szemere Bertalan: a második felelős magyar kormány miniszterelnöke 1849-ben
 • Andrássy Gyula: az harmadik felelős magyar kormány miniszterelnöke 1867-ben
 • Görgey Arthúr: magyar hadvezér a szabadságharcban, ő teszi le a fegyvert Világosnál
 • Bem József: magyar tábornok a szabadságharc, nagy sikereket ért el Erdélyben
 • Jellasics: horvát bán, 1848-ban megtámadja Magyarországot
 • Kossuth Lajos: a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, Pesti Hírlap főszerkesztője, 1849. nyarán kormányzó-elnök
 • Deák Ferenc: a Batthyány-kormány igazságügyminisztere, a paaszív ellenállás vezetője, a kiegyezés létrehozója
 • Széchenyi István: a Batthyány-kormány közlekedési minisztere
 • Eötvös József: a Batthyány-kormány oktatási minisztere
 • Mészáros Lázár: a Batthyány-kormány hadügyminisztere
 • Petőfi Sándor: Fiatal Magyarország (márciusi ifjak) egyik vezetője
 • Jókai Mór: Fiatal Magyarország (márciusi ifjak) egyik vezetője<
 • István nádor: a magyarokat támogató Habsburg-főhereceg
 • V. Ferdinánd: magyar király 1835 és 1848 között
 • Ferenc József: magyar király 1848 és 1916 között<
 • Haynau: osztrák hadvezér a szabadságharcban, a szabadságharc utáni megtorlás írányítója
 • Klapka György: magyar hadvezér a szabadságharcban, Komárom védője
 • Metternich: osztrák államkancellár

Évszámok

 • 1848. március 15.: pesti forradalom
 • 1867: kiegyezés
 • 1867: Ferenc József magyar királlyá koronázása
 • 1849. október 6.: 13 magyar tábornok kivégzése Aradon
 • 1830-1848: a reformkor időszaka
 • 1844: a magyar lesz a hivatalos nyelv
 • 1830: megjelenik Széchényi Hitel c. műve
 • 1849. augusztus 13.: világosi fegyverletétel
 • 1848. áprlis 11: V. Ferdinánd szentesíti az áprilisi törvényeket

Fogalmak

 • Unió: Erdély és Magyarország egyesítése
 • népképviseleti országgyűlés: meghatározott vagyonnal rendelkező férfiak választhattak képviselőket származásra való tekintet nélkül
 • közös ügyek: külügy, hadügy, pénzügy
 • passzív ellenállás: a szabadságharc után az osztrák hatóságokkal való minden együttműködés megtagadása
 • örökváltság: a jobbágy pénzzel megváltja a jobbágyi terheit és megvásárolja a jobbágytelkét
 • önkéntes örökváltság: szükséges a földesúr beleegyezése
 • kötelező örökváltság: nem szükséges a földesúr beleegyezése (Wesselényi Miklós)
 • kötelező örökváltság állami kárpótlással: nem a jobbágynak kell kifizetni az összeget, hanem az államnak
 • Isaszeg: nagy magyar győzelem a tavaszi hadjáratban
 • Komárom: az ország legerősebb erődítménye, a szabadságharc alatt végig magyar kézen
 • ősiség törvénye: a nemesek nem rendelkezhettek szabadon a földjükkel, pl. nem adhatták el
 • Védegylet: tagjai megfogadták, hogy 6 évig nem vásárolnak külföldi árút, ha van belőle magyar is; egyik vezetője Kossuth

Helyszínek

 • Pákozd: itt állítják meg Jellasics támadó csapatait a magyarok
 • Temesvár: vereség az osztrák csapatoktól 1849. augusztusában
 • Világos: itt teszi le a fegyvert Görgey az orosz csapatok előtt
 • Debrecen: 1848 végén ide menekül a magyar országgyűlés és a kormányzat
 • Isaszeg: nagy magyar győzelem a tavttaszi hadjárat alatt
 • Pozsony: az utolsó rendi orazággyűlés helyszíne
 • Pest: itt nyílik meg az első népképviseleti országgyűlés

Esszékérdések, kiesszék

 • Széchényi politikai programja
 • Április törvények
 • rendi országgyűlések működése
 • jobbágykérdés a reformkorban
 • Széchényi gyakorlati munkássága
 • Kossuth politikai programja
 • A magyar nyelv és a nemzeti kultúra a reformkorban
 • 12 pont
 • Függetlenségi nyilatkozat
 • Önkényuralom