Összefoglalás- Középkor

Fogalmak

 • pápa: a nyugati kereszténység legfőbb vezetője
 • bíborosok: a pápát megválasztó főpapok
 • bencések: első nyugati szerzetesrend
 • pálosok: magyarországi alapítású szerzetesrend
 • legendák: szentekről szóló csodás történetek
 • zarándoklat: felkeresni Jézus Krisztus, Szűz Mária, szentek életének helyszíneit
 • ereklyék: szentek megmaradt testrészei, ruhái stb., amelyeket nagy tisztelet övezett
 • szerzetesek három fogadalma: szegénységi, szűzességi és engedelmességi
 • földesúri birtok (uradalom) 3 fő része: majorság, jobbágytelek, közös használatú részek
 • majorság: a földesúr saját kezelésében levő földterület
 • egyetemeken ezt lehetett tanulni: jog, teológia, orvostudomány
 • hűbérúr: olyan nemes, aki hűségért és katonai szolgálatért cserébe földet adományoz alávetettjének, egy másik nemesnek.
 • Korán: a muszlimok szent könyve
 • mecset: muszlim templom
 • kalifa: a muszlimok legfőbb vezetője
 • kontár: céhen kívüli kézműves
 • próféta: olyan személy, aki Isten akaratát közvetíti

Évszámok

 • 800: Nagy Károly császárrá koronázása/ Frank Birodalom megalakulása
 • 962: Nagy Ottó császárrá koronázása/ Német-Római Birodalom megalakulása
 • 622: Mohamed Mekkából Medinába menekült, ez az iszlám időszámítás kezdete
 • 1099: A kereszteshadak visszafoglalják a muszlimoktól Jeruzsálemet

Személyek

 • Nagy Károly: az első frank császár
 • Nagy Ottó: az első német-római császár
 • Szent Benedek: a bencés rend megalapítója
 • Gutenberg: a könyvnyomtatás feltalálója
 • Mohamed: a muszlimok prófétája
 • Leonardo da Vinci: olasz reneszánsz festő, szobrász
 • Michelangelo: olasz reneszánsz festő, szobrász

Helyszínek

 • Bizánci Birodalom: Törökország, Görögország, Bulgária,
 • Frank Birodalom: Franciaország, Németrország, Svájc, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Magyarország, Spanyolország,
 • Német-Római Birodalom: Németrország, Olaszország, Svájc, Hollandia
 • Alhambra: híres arab erőd és palota Granadában
 • Mekka: az iszlám szent városa, itt élt Mohamed
 • arab birodalom: Spanyolország, Észak-Afrika, Palesztina, Irán, India egy része
 • jáki templom: Magyarország egyik leghíresebb, épségben fennmaradt magyarországi román stílusú temploma
 • kassai dóm: híres magyarországi gótikus templom
 • Pannonhalma: itt alapították az első magyarországi kolostort

Esszékérdések

 • Királyok és nemesek TK. 70-71. old.
 • Jobbágyok helyzete, szolgáltatásaik TK. 72. old.
 • Mivel foglalkoztak a szerzetesek (pl. bencések)? TK. 78. old.
 • Iszlám vallás parancsolatai TK. 94. old.
 • Céhek TK. 85. old.
 • Városi kiváltságok TK. 84. old.
 • Lovagi erények TK. 96. old.