Összefoglalás- Árpád-kor

Fogalmak

 • hét magyar törzs: Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat
 • jurta: fából és nemezből készült kör alakú sátor, a vándorló magyarok lakása
 • vérszerződés: a magyar törzsszövetség létrejötte az Etelközben a 9. században, Álmos fejedelemmé választása
 • finnugor nyelvcsalád: a kegtöbb nyelvész ide sorolja a magyar nyelvet
 • visszacsapó íj: a magyarok legfontosabb fegyvere
 • "kalandozások": magyar hadjáratok a 9. századba Nyugat-Európába és a Bizánci Birodalomban
 • ispán: a vármegye vezetője, a király nevezi ki
 • vármegye: középszintű közigagatási egység, István vármegyékre osztja az országot
 • Képes Krónika: 14. századi kódex a magyarok történelméről
 • magyar koronázási ékszerek: Szent Korona, koronázási palást, országalma, jogar, koronázási kard
 • gyepű: a határokon széles, lakatlan sáv, mesterséges akadályokkal; védelmüre a székelyeket rendelik

Évszámok

 • 895: a hagyomány szerint ekkor kezdődött a honfoglalás
 • 907: pozsonyi csata
 • 955: ausburgi csata, a kalandozó magyarok veresége a német csapatoktól
 • 1000: István megkoronázása
 • 1038: István halála
 • 1051: német csapatok legyőzése a Vértesben
 • 1068: kerlési csata
 • 1222: Aranybulla
 • 1241: muhi csata
 • 1241-1242: tatárjárás
 • 1301: Árpádház-kihalása
 • :

Személyek

 • Álmos: az első magyar nagyfejedelem a 9.században, az Etelközben választják meg, tőle indul az Árpád-ház
 • Hunor és Magyar: a csodaszarvas mondájában ők üldözik a szarvast, az ő utódaik a hunok, ill. a magyarok
 • Csaba királyfi: a monda szerint Attila kisebbik fia, a székelyek legendás vezére
 • Árpád: magyar nagyfejedelem, Álmos fia, a honfoglalás vezetője
 • Bulcsu és Lehel: a magyar vezérei az ausburgi csatában
 • Anonymus: történetíró III. Béla uralkodása alatt, ír a magyarok eredetéről és a honfoglalásról
 • Koppány: István távoli rokona, aki Géza halála után át akarja venni a hatalmat, de István legyőzi, a somogyi részek ura
 • Imre herceg: Szent István fia, kijelölt utóda, de még István uralkodása alatt meghal
 • Vazul: István unokatestvére, István megvakíttatja, hogy ne örökölhesse a trónt
 • Orseolo Péter: István unokaöccse, Imre halála után István őt jelöli ki utódjának
 • III. András: utolsó Árpád-házi király
 • Sorolj fel 6 darab Árpád-kori magyarországi szentet: Szent István, Szent Imre, Szent Gellért, Szent László, Szent Ersébet, Szent Margit
 • Búvár Kund: Pozsonynál meglékeli a német hajókat
 • Kötöny: kun fejedelem IV. Béla alatt, megölték a magyar nagyurak
 • Gertrúd: II. András német származású népszerűtlen felesége, megölték a magyar nagyurak
 • Gizella: Szent István felesége, bajor hercegnő

Helyszínek

 • Etelköz: itt éltek a vándorló magyarok a 9. században, a a Dnyeper folyó és az Al-Duna közötti térség
 • sztyeppe: füves puszta Közép-Ázsia és Kelet-Európa egyes részein
 • Pannonhalma: itt volt az első magyar kolostor és iskola
 • Vereckei-hágó: a hagyomány szerint itt jöttek be a Kárpát-medencébe a magyarok
 • Esztergom: érseki központ, a magyar egyház központja
 • Székesfehérvár: az Árpád-házi királyok koronázó városa

Kis esszékérdések

 • Milyen népekkel rokonították azonosították a magyarokat a régi történetírók: hunokkal, onogurokkal, avarokkal, türkökkel, szkítákkal
 • félnomád életmód: elsődleges a vándorló, legeltető állattenyésztés, de a nyári szállásokon földművelést is folytatnak
 • turulmonda: az Álmossal várandós Emesének álmában megjelenik egy madár, aki megjósolja, hogy utódai dicsőséges királyok lesznek (Árpád-ház)
 • "felperzselt föld” taktikája: udatos visszavonulás , falvak kiürítése, élelmiszer elszállítása/megsemmisítése; így a támadóknak utánpótlási gondjai lettek, meggyengültek
 • törvényes király, akit Fehérváron az esztergomi érsek a Szent Koronával koronázott meg
 • Aranybulla: 1222-ben II. András király bocsájtotta ki, korlátozták a király hatalmát; írásba foglalták a nemesek jogait és kötelezettségeit: adómentesek, de külső támadás esetén kötelesek hadbavonulni

Nagy esszékérdések

 • "Kalandozások"
 • Géza fejedelem uralkodása
 • Szent István király uralkodása
 • Szent László uralkodása
 • Könyves Kálmán uralkodása
 • III. Béla uralkodása
 • II. András uralkodása
 • Tatárjárás
 • IV. Béla uralkodása