Bevezetés, források

 • A történelem forrásai

  • a múlt megismerésének fő eszközei, minden dolog, ami adatokat hordoz a múltról
  • minél több forrás áll rendelkezésre egy adott korból, annál jobban megismerhető
  • fő kérdés az, hogy vajon a forrás forrása mennyire megbízható

  A források típusai

  • tárgyi emlékek pl.: szerszámok, pénz, épületek, fegyverek, bútorok, edények
  • írott és képi emlékek pl.: anyakönyvi kivonat, oklevél. krónika, napló, levél, könyv, újság, fénykép, festmény, címer
  • szóbeli emlékek (íratlan szellemi hagyományok ) pl.: népszokások, népdalok, mesék, mondák, interjú
  • egyes források több típusba is tartozhatnak

  Fogalmak

  • régész: a régi korok tárgyi emlékeinek feltárásával és e leletek értelmezésével foglalkozó tudós